20/12/2018

Music For Life - Hope for Duchenne vzw

Ook dit jaar zette Middenschool De Moerbei acties op touw voor de warmste week. De opbrengst gaat naar vzw Hope for Duchenne, een vzw die we als school een warm hart toedragen. Leerlingen, leerkrachten en ouders zetten zich in voor meerdere initiatieven. We gaven in oktober de aftrap met een sportieve actie: fietsen voor Duchenne. Gedurende een hele week waren twee fietsen op rol beschikbaar om zoveel mogelijk kilometers en dus ook centjes bijeen te fietsen. Verder was onze jaarlijkse azaleaverkoop alweer een groot succes. Ook de leerlingenraad en personeel van de school droeg zijn steentje bij met de verkoop van al dan niet zelfgebakken cake en koeken tijdens de speeltijden. De totale opbrengst van alle acties bedraagt €465.

We zullen dan ook trots met de hele school op vrijdag 21 december 2018 onze check voor Duchenne afleveren in het warmste-week-dorp in Wachtebeke. DANK aan alle gulle schenkers voor jullie bijdrage!

Foto's