26/01/2018

Belangrijke data @ De Moerbei:

Middenschool De Moerbei is een kleine, groene school met een vernieuwde visie op leren.

Vanuit de overtuiging dat een leerling die zich goed voelt en eigenaarschap krijgt meer gemotiveerd is om te leren, zijn we op de school gestart met een innovatief project vanaf 1 september 2016. Alle nieuwe eerstejaars komen in een andere klasorganisatie terecht waar een positief klimaat en welbevinden centraal staan. Om dit te realiseren zetten we in op co-teaching, een nieuwe pedagogische aanpak en contextrijk leren binnen een vernieuwde infrastructuur.

Graag nodigen wij u uit om op de volgende dagen de werking van onze school te komen ontdekken.

26/02/2018: Start inschrijvingsperiode 1ste graad
18/03/2018: Etentje Vriendenkring van 11u00 tot 17u00
22/04/2018: Koekeloeren in onze nesten: Opendeurdag van 14u00 tot 17u30