Het schoolreglement 2018-2019 is ter beschikking vanaf 29/08/2019.