Wie is wie?

Directie

In de school is de directeur de centrale figuur. Zij heeft de dagelijkse leiding over de school en heeft een adviserende stem in de schoolraad.
De directeur van onze school is mevr. Christel Brugge.
U kunt de directie bereiken via het telefoonnummer van de school of via mail: info@moerbei.be.

Secretariaten

  • Mevr. Inez Hardenne is verantwoordelijk voor het leerlingensecretariaat, het boekenfonds en de registratie van afwezigheden.
  • Mevr. Heyndrickx is de econoom van de school.

Ondersteuning

  • Beleidsmedewerker en zorgleerkracht: mevr. Veerle Waeterschoot. U kunt mevr. Waeterschoot bereiken via het telefoonnummer van de school of via veerle.waeterschoot@moerbei.be.

                                              

Buschauffeur

  • Buschauffeur: dhr. Dirk De Groote. U kunt de buschauffeur bereiken op het nummer 0473/53.91.90

Het Moerbeiteam

 

Mevr. Brugge directie
Mevr. Waeterschoot beleidsmedewerker - zorgleerkracht
Mevr. Hardenne leerlingensecretariaat
Mevr. Heyndrickx econoom - leerlingensecretariaat
Dhr. Borgt nestleerkracht 1B - PAV
Mevr. De Beule gezinstechnieken - voeding
Dhr. De Weirdt lichamelijke opvoeding
Mevr. Desmedt Latijn
Mevr. Doom nestleerkracht 1A - wiskunde - wetenschappen
Mevr. Mertens mode - voeding - gezinstechnieken
Dhr. Philips mechanica - sanitair - lassen
Mevr. Pugliese Frans
Mevr. Ronsse nestleerkracht 1A - Engels - geschiedenis - Frans
Mevr. Roose rooms-katholieke godsdienst - Engels
Dhr. Seghers hout
Mevr. Standaert P.O. - M.O.
Dhr. Van den Hende economie, tennis
Mevr. Van Haudenhuyse nestleerkracht 1A - Nederlands - wetenschappen
Mevr. Van Havermaet niet-confessionele zedenleer, P.O., nestleerkracht 1B
Mevr. Vermeulen nestleerkracht 1B, Nederlands, aardrijkskunde
Dhr. Ydens elektriciteit, mechanica, techniek
Dhr. Smet onderhoudsmedewerker
Mevr. De Vos onderhoudsmedewerker
Dhr. De Groote buschauffeur