Elke leerling verdient het om ondersteund en uitgedaagd te worden. Door middel van gedifferentieerd onderwijs, willen we maximale groei bij onze leerlingen stimuleren en realiseren. We gaan ondersteunen en uitdiepen waar nodig en zo inspelen op verschillen tussen leerlingen.

Hiertoe richten we elke week minstens één flex-uur in over alle graden en studierichtingen heen. In de A-stroom en ASO/TSO wordt binnen de flex-uren ingezet op algemene vakken zoals Frans, Nederlands en wiskunde. In de B-stroom en BSO ligt de nadruk op remediëring en uitdieping voor PAV.