07/05/2018

Voorstelling 'Gamen'

Gamen staat steeds in een slecht daglicht. Terecht? Er zijn zeker gevaren. Niet zo zeer de benaderingen dat gamen aanzet tot geweld, maar toch zeker een gevaar voor gameverslaving en een sociale isolatie. Maar gamen heeft ook positieve effecten op jongeren. Denken we maar aan het aanscherpen van de creativiteit en de zelfredzaamheid of het probleemoplossend vermogen van jongeren. Met deze cocktail ging comedian en jeugdwerker Tom Cools aan de slag om er een relevante en grappige voorstelling van te maken.

Foto's