29/08/2019

Op maandag 2 september vliegen we er samen terug in...

Het nieuwe schooljaar 2019-2020.

We zetten de belangrijkste aandachtspunten even op een rijtje.

De leerlingen verzamelen om 8u25 op de speelplaats. Er is een gezellig ontbijt voorzien voor alle klassen met een beurtrol in onze refter.

Na het ontbijt en de klasverdeling blijven de leerlingen de ganse voormiddag bij de klastitularis of bij de nestmama/papa.. Deze eerste schooldag wordt tijd gemaakt voor een eerste kennismaking, praktische uitleg over de schoolwerking, schoolafspraken, kringgesprekken … .

Om 11u55 mag iedereen de school verlaten en zit de eerste schooldag er op.

De eerste week is een startrooster voorzien waarin meerdere lessen, teambuilding en sport voorzien zijn.

De infoavond voor de (nieuwe) ouders gaat door op maandag 16 september (19u00). Meer informatie volgt.

Het schoolteam en de directie wenst iedereen een succesvolle start!

 

Foto's