Nestwerking

Kiezen voor onze school is kiezen voor een eigenzinnige schoolorganisatie vertrekkend vanuit een visie die de totale ontplooiing van jongeren centraal stelt. We willen hen gemotiveerd houden door hen eigenaarschap te geven en door hen optimaal te oriënteren tijdens hun onderwijsloopbaan. In de observatiegraad bouwen we hiertoe warme nesten die een veilige leer- en leefomgeving ondersteunen. Onze nesten bieden heel wat voordelen:

  • De jongeren werken zelfstandig met studieplanners, gebaseerd op het model van Van Veldeke. Zij krijgen zo meer eigenaarschap over hun leerproces.
  • Er is een aangepaste infrastructuur met voldoende ruimte voor instructie, creativiteit en multimedia. De jongeren krijgen letterlijk ruimte om zelfstandig te werken.
  • Leerkrachten staan in co-teaching en kunnen zo een meer coachende rol opnemen.
  • We houden wekelijks kringgesprekken ter bevordering van het welbevinden en het versterken van de persoonlijkheid van de jongeren.
  • We wisselen af tussen nesturen, vlieguren, broeduren en groei-uren en stemmen de klassamenstelling hierop af.

Kortom, onze nestwerking streeft naar een hoog welbevinden van zowel leerlingen als leerkrachten binnen ons uniek pedagogisch project dat gebaseerd is op de waarden van het GO!