Focus op eigenaarschap

Door leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven over hun eigen leerproces, ontwikkelen ze vaardigheden om te blijven leren, wat in onze hedendaagse kennismaatschappij essentieel is. We willen onze leerlingen in toenemende mate de regie geven over hun leren, zodat ze geen passieve consumenten zijn, maar wel actieve participanten.

Daartoe zetten we in op volgende vaardigheden:

  1. Eigen doelen stellen, waarbij de leerlingen zich zelf afvragen wat ze willen bereiken.
  2. Zelfreflectie, waarbij de leerlingen zowel het product als het proces van het leren evalueren.
  3. Zelfmonitoring, waarbij de leerlingen hun eigen resultaten bijhouden en hun vooruitgang in kaart brengen.
  4. Zelfinstructie, waarbij de leerlingen zelf aangeven welke instructie ze nodig hebben en of ze een doel beheersen.

Deze vaardigheden worden stapsgewijs opgebouwd en geoefend vanaf het eerste jaar.