De eerste graad is een observatiegraad. Tijdens de eerste twee jaren van het secundair onderwijs wordt nagegaan over welke talenten en competenties een leerling beschikt. In de eerste graad spreekt men dus nog niet van ASO, KSO, TSO of BSO, maar wel van de A- stroom en de B- stroom.

A-stroom
(voorbereiding op alle ASO en TSO- richtingen)

Het eerste leerjaar A omvat een algemene vorming met 4 keuzemogelijkheden: Latijn, wetenschappen, technische wetenschappen en tennis. Vanuit de A- stroom kun je met een A- attest op het einde van het schooljaar naar gelijk welke studierichting in de volgende jaren.

Modules:

Leerlingen doorlopen gedurende het schooljaar 2 modules: cultuur en sport. Via deze modules kunnen de leerlingen op een eigentijdse en projectmatige manier kennismaken met verschillende belangstellingsgebieden.
Op deze manier leren we de jongeren verstandig en zelfstandig leren en slim kiezen. Leerlingen krijgen de mogelijkheid hun talenten en competenties te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zo worden ze optimaal voorbereid op verdere studies.

Toelatingsvoorwaarden

Alle leerlingen die houder zijn van het getuigschrift van basisonderwijs
Alle leerlingen die het 6de leerjaar van het gewoon lager onderwijs hebben beëindigd (niet geslaagd), mits de klassenraad van het 1ste leerjaar A gunstig adviseert ( proeven Nederlands en wiskunde) en met het akkoord van de ouders en een niet-bindend advies van het CLB.

Welke optie?

De optie wordt gekozen op basis van persoonlijke interesses en talenten. Alle opties zijn een voorbereiding op het 2de leerjaar.

Wat na 1A?

Na 1A kan je verder studeren in 2A (het 2de leerjaar van de 1ste graad in de A -stroom) of het beroepsvoorbereidend jaar.

Dit hangt af van het behaalde attest (A = geslaagd, B = geslaagd, maar enkele studierichtingen worden uitgesloten, C = niet geslaagd).

We spreken pas vanaf het 3de jaar over ASO (Algemeen Secundair Onderwijs), TSO (Technisch Secundair Onderwijs), KSO (Kunst Secundair Onderwijs) of BSO (Beroeps Secundair Onderwijs).

Belangrijk om weten:

De afdelingen Latijn of Moderne Wetenschappen leiden meestal naar ASO. Om de optie Latijn te kunnen volgen in het 2de jaar is echter wel de basiskennis van het 1ste jaar Latijn vereist.

De richtingen mechanica–elektriciteit of sociale en technische vorming leiden meestal naar TSO.

B-stroom
(voorbereiding op alle BSO-richtingen)

Het eerste leerjaar B is bedoeld voor kinderen die het wat moeilijker hadden in het basisonderwijs of kinderen die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt en niet geslaagd zijn in het basisonderwijs. Wie slaagt in het eerste leerjaar B kan overstappen naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar of naar het eerste leerjaar A.

Toelatingsvoorwaarden

Alle leerlingen die het zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs hebben beëindigd, al dan niet geslaagd.
Alle leerlingen die het zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs niet hebben gevolgd of niet hebben beëindigd, onder de volgende voorwaarde: uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 12 jaar bereiken.
Alle leerlingen van het buitengewoon lager of secundair onderwijs die geen getuigschrift van basisonderwijs bezitten, mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad en akkoord van de ouders en een niet-bindend advies van het CLB.

Wat na 1B?

Na 1B kan je verder studeren in het beroepsvoorbereidend jaar (2B) of 1A (het 1ste leerjaar van de 1ste graad in de A -stroom).

We spreken pas vanaf het 3de jaar over ASO (Algemeen Secundair Onderwijs), TSO (Technisch Secundair Onderwijs), KSO (Kunst Secundair Onderwijs) of BSO (Beroeps Secundair Onderwijs).

In het 2de jaar wordt er een bepaalde keuze gemaakt die meestal tot een bepaalde richting leidt zoals hout-metaal of mode–verzorging voeding.