De eerste graad is een observatiegraad. Tijdens de eerste twee jaren van het secundair onderwijs wordt nagegaan over welke talenten en competenties een leerling beschikt. In de eerste graad spreekt men dus nog niet van ASO, KSO, TSO of BSO, maar wel van de A- stroom en de B- stroom.

A-stroom
(voorbereiding op alle ASO en TSO- richtingen)

Het eerste leerjaar A omvat een algemene vorming met 2 keuzemogelijkheden: Latijn of wetenschappen - techniek. Vanuit de A-stroom kun je met een A-attest op het einde van het schooljaar naar gelijk welke studierichting in de volgende jaren.

Toelatingsvoorwaarde

Alle leerlingen die houder zijn van het getuigschrift van basisonderwijs

Welke optie?

De optie wordt gekozen op basis van persoonlijke interesses en talenten. Alle opties zijn een voorbereiding op het 2de leerjaar.

Wat na 1A?

Na 1A kan je verder studeren in 2A (het 2de leerjaar van de 1ste graad in de A -stroom) of het beroepsvoorbereidend jaar.

We spreken pas vanaf het 3de jaar over ASO (Algemeen Secundair Onderwijs), TSO (Technisch Secundair Onderwijs), KSO (Kunst Secundair Onderwijs) of BSO (Beroeps Secundair Onderwijs).

B-stroom

(voorbereiding op alle BSO-richtingen)

Het eerste leerjaar B is bedoeld voor kinderen die het wat moeilijker hadden in het basisonderwijs of kinderen die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt en niet geslaagd zijn in het basisonderwijs. Wie slaagt in het eerste leerjaar B kan overstappen naar het tweede leerjaar B of naar het eerste leerjaar A.

Toelatingsvoorwaarden

Alle leerlingen die het zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs hebben beëindigd, al dan niet geslaagd.
Alle leerlingen die het zesde leerjaar van het gewoon lager onderwijs niet hebben gevolgd of niet hebben beëindigd, onder de volgende voorwaarde: uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 12 jaar bereiken.
 

Wat na 1B?

Na 1B kan je verder studeren in het beroepsvoorbereidend jaar (2B) of 1A (het 1ste leerjaar van de 1ste graad in de A -stroom).

We spreken pas vanaf het 3de jaar over ASO (Algemeen Secundair Onderwijs), TSO (Technisch Secundair Onderwijs), KSO (Kunst Secundair Onderwijs) of BSO (Beroeps Secundair Onderwijs).

In het 2de jaar wordt er een keuze gemaakt die je laat proeven van een studiedomein, zoals STEM-technieken of maatschappij en welzijn.