Inschrijven tijdens het schooljaar

Elke werkdag tijdens de schooluren na telefonische afspraak.

Als de capaciteit wordt bereikt in onze nesten, zal er gewerkt worden met wachtlijsten.

Inschrijven tijdens de zomervakantie

Elke werkdag tot en met 5 juli 2018 en vanaf 19 augustus 2019.
Open van 9u-12u en van 13u-16u (uitgezonderd woensdagnamiddag).

Aan een nieuwe leerling vragen we bij inschrijving:

  • Begeleiding door minstens één ouder
  • Geldig identiteitsbewijs 
  • Getuigschriften en attesten die in de vroegere school behaald werden
  • Rapport van het vorig leerjaar
  • BASO fiche van de basisschoolµ
  • Bij inschrijving zal u gevraagd worden om zowel ons Schoolreglement (pdf-versie) als het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap voor akkoord te ondertekenen.