Inschrijven tijdens het schooljaar

Elke werkdag tijdens de schooluren na telefonische afspraak.

Wat heb je nodig bij een inschrijving?

Aan een nieuwe leerling vragen we bij inschrijving:

  • Begeleiding door minstens één ouder
  • Geldig identiteitsbewijs 
  • Getuigschriften en attesten die in de vroegere school behaald werden
  • Rapport van het vorig leerjaar
  • BASO fiche van de basisschool
  • Bij inschrijving zal u gevraagd worden om zowel ons Schoolreglement (pdf-versie) als het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap voor akkoord te ondertekenen.

Vrije plaatsen 1A/1B 2021-2022

Onze school is niet verbonden een aan LOP en kan hierdoor autonoom beslissen over haar capaciteit en over de inschrijvingsprocedure.

Na het doorlopen van de wettelijk vastgelegde voorrangsperiode voor broers en zussen, zijn volgende vrije plaatsen beschikbaar voor inschrijving vanaf 1 maart:

  • 1A: 43 vrije plaatsen
  • 1B: 21 vrije plaatsen

Inschrijven schooljaar 2022-2023

Inschrijven voor het volgende schooljaar 2022-2023 vindt voor de eerstejaars plaats vanaf maart 2022. U wordt hierover geïnformeerd via onze website. Aanmelding voor inschrijving zal digitaal gebeuren (onder voorbehoud). 

Inschrijven voor het volgende schooljaar 2022-2023 voor alle andere leerjaren vindt plaats vanaf dinsdag 19 april 2022. Ook hier zal u digitaal moeten aanmelden (onder voorbehoud).