Leerlingenraad

We beschouwen kinderen en jongeren als volwaardige medemensen. We nemen hen ernstig. Ze moeten hun leer- en leeftijd op school mee zin geven en invullen. Hun deskundigheid is onmisbaar. Om die deskundigheid aan te spreken moeten we bewust een open sfeer scheppen, met respect met elkaar omgaan, elkaar kunnen aanspreken en vertrouwen. De leerlingenraad biedt onze jongeren een forum om een actief steentje bij te dragen aan de werking van onze school.