Focus op groei

Een basistaak voor het onderwijs is het realiseren van leerwinst bij onze jongeren. Leerwinst is de groei van kennis en vaardigheden van individuele leerlingen. We willen onze klassen zo organiseren dat we deze groei maximaliseren. 

Onze keuze voor "flex-uren" sluit hierbij aan door remediëring of uitdieping op maat te bieden afhankelijk van de noden van elk kind. 

Maar daarnaast willen we de jongeren ook begeleiden in hun groei naar volwassenheid. Door het aanbieden van een brede vorming, streven we naar een totale persoonlijkheidsontwikkeling die jongeren bewuster maakt van zichzelf en hen met een kritische blik leert kijken naar zichzelf en naar de anderen.