Vriendenkring

De Vriendenkring vormt een belangrijke schakel tussen de ouders en de school. Zij helpt o.a. bij het uitwerken van initiatieven en het organiseren van activiteiten. De opbrengsten die hieruit voortvloeien dienen bv om alle leerlingen van het secundaire onderwijs financieel mee te ondersteunen bij de schoolprojecten of worden aangewend voor de aankoop van didactisch materiaal.