Focus op motivatie

In onze hedendaagse maatschappij is levenslang leren essentieel. Daarom is het belangrijk om de motivatie van jongeren voor leren warm te houden. Om dit te bereiken zetten we in op zowel het leerklimaat als het leefklimaat. 

Op het vlak van leerklimaat willen we elk kind uitdagen op zijn/haar niveau. We zorgen ervoor dat elk kind succeservaringen kan opdoen door competentiegericht te werken en te differentiëren op basis van de leerstatus (sneller, trager), leerprofiel of leerstijl, interesse en voorkennis van het kind.

Op het vlak van het leefklimaat zorgen we voor een goede klassfeer en een goede relatie door kleinschaligheid en geborgenheid. We bouwen nesten waarin leerlingen zich volledig kunnen ontplooien. Goed leren begint immers bij zich goed voelen. Leerkrachten staan niet alleen in voor kennis en vaardigheden, maar ook voor het sociale en emotionele aspect. We willen de jongeren een veilig klimaat bieden, wat een voorwaarde is om tot leren te kunnen komen.