Focus op oriëntering

Bij het maken van een studiekeuze komt heel wat kijken. De jongere moet niet alleen vaardig zijn in het maken van keuzes en het nemen van beslissingen, maar moet ook een inzicht hebben in de eigen capaciteiten en talenten om een studierichting te kiezen die daarbij aansluit.

Als school willen wij leerlingen bijstaan in het proces naar een grotere kennis van zichzelf, naar een brede en onbevooroordeelde kijk op de keuzemogelijkheden, en naar het ontwikkelen van de competenties om keuzes te kunnen maken.

Onze inspanningen op het vlak van schoolloopbaanbegeleiding sluiten aan bij onze schoolcultuur, waarin het welbevinden van de leerling centraal staat. Door te werken naar positief zelfbeeld, een brede kijk en keuzecompetentie, stijgt het welbevinden en de motivatie van de leerlingen.