18/03/2020

Nieuwe richtlijnen om kwetsbare groepen te beschermen

Geachte ouders,

Vanaf vandaag gelden er nieuwe richtlijnen voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de reeds bestaande voorzorgsmaatregelen. De federale overheid wil zo kwetsbare groepen nog beter beschermen en de juiste zorg voor hen garanderen.

  • Concreet moeten scholen open blijven voor de opvang van kinderen van ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren.
  • Men is ook bezorgd om de bescherming van het onderwijspersoneel en roept daarom alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen.
  • Scholen kunnen bij twijfel een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

Wat betekent dit voor onze school GO! middenschool de Moerbei?

Naar aanleiding van de richtlijnen van de overheid en gezien het feit dat geen enkele ouder dient gebruik te maken van het aanbod om zijn/haar kind te laten opvangen op onze school, werd in samenspraak met het schoolbestuur beslist de school te sluiten. Dit in de geest van de door de overheid genomen maatregelen om personeelsleden zo maximaal mogelijk te beschermen.

Enkel ouders uit cruciale sectoren die toch opvang nodig hebben voor hun kind in de komende dagen, kunnen ons steeds ENKEL telefonisch bereiken op het nummer 09/346 82 04 of een mailtje sturen naar info@moerbei.be

Dan bekijken we eerst in samenspraak met de ouder op welke wijze opvang kan geboden worden.

Meer informatie?

  • Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be
  • Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
  • Extra informatie voor ouders: Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders

Zorg goed voor jezelf en de mensen die je dierbaar zijn.

#SamenZorgDragenVoorElkaar

Met vriendelijke groet,

Directie en leerkrachten