30/06/2020

Leerlingcontacten in open lucht!

Omdat de corona-maatregelen het ons opgedragen hebben, moesten we de ophaling van de rapporten dit schooljaar toch iets anders organiseren. We vonden het als school belangrijk dat bij het uitdelen van de rapporten er toch een gesprek plaats vond met de leerlingen. Dus in open lucht! 

Foto's