06/10/2020

Waarnemingstekenen in 3STW...

Gedurende de warme dagen van september hebben de leerlingen van 3 STW buiten getekend. Er werd gekozen om een fiets zo natuurgetrouw mogelijk te tekenen. Bij waarnemingstekenen teken je wat je ziet, hiervoor moet er heel aandachtig gekeken worden. Dat is niet zo evident, maar de resultaten mochten er zijn.

Foto's