11/03/2021

Schrijf-ze-vrijdag in februari...

In de loop van februari hebben de leerlingen N.C.-zedenleer, Islam en R.K.Godsdienst zich talrijk ingezet voor de Schrijf-Ze-Vrij-Dag van Amnesty International.

Ze hebben in totaal maar liefst 157 brieven en steunkaarten kunnen verzamelen! En er zijn nog brieven van gemotiveerde leerlingen onderweg...

Foto's